Adaugă
Publicitate

Prezentare

Programul este organizat deInstitutul  Cultural Român în parteneriat cu Facultatea de Litere a Universităţii Transilvania din Braşov, Muzeul „Casa Mureşenilor“ şi Grupul de Iniţiativă Locală „Corona“. Spaţiu multicultural, Braşovul (Corona, Kronstradt, Brassó) are renumele unui mare centru comercial medieval, dar şi al unui „bastion“ cultural şi academic, precum şi al locului în care a izbucnit scânteia primelor revolte anticomuniste româneşti.

Structura programului

A. Cursuri intensive de limba română

Cursurile de limba română sunt predate după o programă flexibilă, adaptată cerinţelor şi necesităţilor cursanţilor, alternând lecţii de gramatică şi vocabular cu activităţi şi aplicaţii practice, individuale şi de grup, pentru dezvoltarea fluenţei în comunicare şi pentru consolidarea structurilor gramaticale învăţate. Suportul de curs include manuale şi texte de literatură, istorie, folclor, articole din presa cotidiană şi mijloace de comunicare audio-video.

Pentru predarea orelor de limba română, Institutul Cultural Român invită profesori cu studii de specialitate. Aceştia sunt selecţionaţi pe baza competenţei şi a experienţei profesionale, dar şi pentru atitudinea amicală, entuziasmul şi răbdarea de care dau dovadă.

Participanţii sunt încadraţi în grupe de studiu pe baza unui test. Fiecare grupă are 8-12 cursanţi.

1. Nivel începător (A1 şi A2). Acest nivel are ca obiectiv dobândirea abilităţilor de formulare, exprimare şi înţelegere a unor propoziţii elementare pentru comunicarea în situaţii uzuale, precum şi utilizarea formulelor de politeţe.
2. Nivel intermediar (B1 şi B2). Cursurile din acest modul îşi propun să dezvolte abilităţile de exprimare existente cu ajutorul exerciţiilor practice.
3. Nivel avansat (C1 şi C2). Cursanţii acestui nivel îşi vor perfecţiona abilităţile de a formula, în scris şi oral, păreri şi gânduri proprii, folosind subtilităţi de exprimare. Nivelul avansat cupinde ore de stilistică, semantică, lexic, morfologie, corectitudine gramaticală.

Certificat de competenţă lingvistică
La terminarea cursurilor, participanţii susţin un test (scris şi oral), în urma căruia pot obţine un certificat de competenţă lingvistică, oferit de Facultatea de Litere a Universităţii Transilvania din Braşov şi un certificat de evaluare al nivelului de cunoaştere a limbii române, eliberat de Institutul Cultural Român.

Orarul: În fiecare zi (de luni până vineri) în intervalul 10:00 – 14:00 au loc ore de limba română, cu o durată de 50 de minute fiecare.

B. Cursuri de cultură şi civilizaţie românească

Prelegerile de istorie, literatură, cinematografie, politică şi jurnalism sunt susţinute în limba engleză sau/şi română de profesori universitari, cercetători, personalităţi ale vieţii publice bucureştene şi braşovene. Obiectivul acestor cursuri este să aprofundeze cunoştinţele participanţilor referitoare la unele aspecte ale culturii şi civilizaţiei româneşti.

Orarul:
În fiecare luni şi joi între orele 15:00 şi 18:00.

C. Ateliere de creaţie

1. Scriere creativă (pentru cursanţii de la grupa de avansaţi)
2. Dans de societate din secolul al XIX-lea
3. Gastronomie
4. Costume de epocă
5. Meşteşuguri

Atelierul de scriere creativă dezvoltă aptitudinile cursanţilor de a folosi limba română în crearea unor texte literare originale. Atelierul de dans de societate este coordonat de Nermina Damian, şef al corpului de balet al Operei din Braşov şi îşi propune familiarizarea cursanţilor cu dansul Romana, un dans de coloană, la modă în familiile braşovene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Atelierul de costume prezintă viaţa cotidiană din secolul al XIX-lea la Braşov. Atelierul de gastronomie prezintă lumea într-o „carte de bucate”, iar cursanţii învaţă să gătească mâncare tradiţională românească. Atelierul de meşteşuguri este coordonat de artişti plastici şi cuprinde modelaj în lut şi/sau alte activităţi (înşirat mărgele etc.)
Orarul: În fiecare marţi şi vineri între orele 15:00 şi 18:00.

D: Proiecţii de filme

O dată pe săptămână au loc vizionări de filme româneşti ale celor mai buni cineaşti ai momentului, premiaţi la marile festivaluri europene de film: Salonic (Grecia), Paris (Franţa), Cottbus şi Berlin (Germania), Trieste (Italia), Bratislava (Slovacia), Cluj (România), Cannes (Franţa). Proiecţiile sunt urmate de dezbateri şi întâlniri cu regizori, actori, producători sau critici de film.

E: Program de documentare culturală

Sâmbăta şi duminica se organizează excursii de documentare în Vechea Cetate a Braşovului şi a Sibiului, la cetăţile fortificate săseşti (Hărman, Prejmer, Viscri), la castelul Bran, la Casa Memorială „Cezar Petrescu“ din Buşteni, la Complexul Peleş de la Sinaia (Peleş, Pelişor, Foişor), la Casa Memorială „George Enescu“ din Sinaia şi într-un sat specific zonei. Aceste vizite beneficiază de comentariile avizate ale unor tineri istorici, sociologi şi istorici de artă, specializaţi în cercetarea zonei, a istoriei, tradiţiilor şi cadrului socio-cultural şi etnografic de execepţie păstrat în această zonă a României.

F: Seara internaţională

Se organizează o seară internaţională unde fiecare cursant îşi prezintă ţara, cu specificul ei (obiceiuri, băuturi şi mâncăruri tradiţionale etc.). Prezentările sunt urmate de o petrecere.

Lectori:

Ioana Avădani (directorul Centrului pentru Jurnalism Independent), Ruxanda Beldiman (istoric de artă la Institutul de Istoria Artei), Andrei Bodiu (poet, decanul Facultăţii de Litere, Universitatea Transilvania din Braşov), Ana Borca (profesor de limba română la ICR), Ilinca Ţăpuru Busurcă (profesor de limba română la ICR), Radu Cristescu (filozof, cercetător la Fundaţia Apel, Bucureşti), Sorin Cucerai (filozof, consultant ICR), Nermina Damian (şef al corpului de balet al Operei din Braşov), Angela Dobrescu (sociolog, Grupul de Inţiativă Locală Corona, Braşov), Caius Dobrescu (scriitor, profesor la Facultatea de Litere, Universitatea Transilvania din Braşov), Ana Ene (lector la Facultatea de Litere, Universitatea Transilvania din Braşov), Agnes Ferenc (ceramist), Mihaela Gheorghe (conferenţiar la Facultatea de Litere şi prorector la Universitatea Transilvania din Braşov), Mihai Ignat (dramaturg, lector la Facultatea de Litere, Universitatea Transilvania din Braşov), Ion Manolescu (scriitor şi conferenţiar la Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti), Irina Margareta Nistor (critic de film, traducător şi jurnalist), Cristina Pârvu (lector la Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti), Valer Rus (directorul Muzeului „Casa Mureşenilor”), Ovidiu Savu (istoric la Muzeul „Casa Mureşenilor”).

Locul de desfăşurare a cursurilor:

Cursurile de limba română şi prelegerile de cultură şi civilizaţie au in Corpul M – Universitatea „Transilvania”.
Atelierele de creaţie se desfăşoară la Muzeul „Casa Mureşenilor” (www.muzeulmuresenilor.ro) şi la Old Center Bistro.
Parânzul şi cina se iau la restaurantul Old Center Bistro.

Costuri:

Taxa de participare: 1.000 euro
Ea acoperă cheltuielile legate de studii, participarea la atelierele de creaţie, la cursurile de cultură şi civilizaţie românească, la excursiile de documentare – adică toate activităţile incluse în program. Cheltuielile legate de masă şi de cazare sunt suportate de către Institutul Cultural Român.

Taxa de participare nu acoperă transportul intern şi internaţional, viza de intrare sau serviciile hoteliere suplimentare.
Institutul Cultural Român nu acoperă alte cheltuieli complementare (meniuri suplimentare, asistenţa medicală, mini-bar, convorbiri telefonice sau alte servicii hoteliere).

Înscrierea:

Pentru înscrierea la cursuri, solicitanţii vor trimite următoarele documente la Institutul Cultural Român prin poştă, e-mail (scanate) sau fax:

- formularul de înscriere completat în totalitate (disponibil pe site-ul ICR)
- curriculum vitae
- o fotocopie a paşaportului
- o fotocopie a documentului de plată care confirmă achitarea taxei de participare.

Data limită pentru înscriere este 25 iunie 2010.

Din cauza numărului limitat de locuri disponibile cursanţii sunt sfătuiţi să se înscrie din timp.

Condiţii de achitare a taxei de participare:
Participanţii vor achita taxa de participare prin virament bancar sau la orice filial BCR, în contul Institutului Cultural Român deschis la Banca Comercială Română SA, Calea Victoriei 155, Sector 1 – Bucureşti, România, SWIFT: RNCB RO BU, cod IBAN RO63RNCB0072049713640004.
Taxa de participare trebuie achitată integral până la data limită de înscriere.
Numele participantului şi “Institutul Cultural Român” trebuie să fie menţionate în toate actele de transfer bancar. Comisionul bancar perceput pentru efectuarea transferului taxei de participare va fi plătit de către participant.

Locuri scutite de taxă:

Institutul Cultural Român oferă 4 locuri scutite total de taxă şi 2 locuri parţial scutite de taxă. Ele sunt destinate studenţilor catedrelor de romanistică din străinătate, celor care folosesc limba română în activităţile de documentare, traducere sau redactare a unor lucrări ştiinţifice despre cultura şi civilizaţia românească. Pentru locurile parţial scutite de taxă ICR acoperă 50% din taxa de participare.
Cursanţii care se înscriu la cursurile de vară şi se încadrează în categoriile de mai sus, pot candida pentru aceste locuri prin trimiterea următoarelor documente suplimentare (redactate în limba engleză sau română):
- o scrisoare de intenţie
- o scrisoare de recomandare din partea unui profesor sau a unei persoane care cunoaşte activitatea cursantului.
Data limită de înscriere şi depunere a documentelor suplimentare pentru candidaţii la locurile scutite de taxă este 15 iunie 2010.
Cererile vor fi evaluate de către un juriu compus din 3 persoane: un reprezentant ICR şi doi evaluatori independenţi.

Condiţii generale pentru cursanţi:

Cursanţii au la dispoziţie programul detaliat pe zile, orice modificare fiind anunţată din timp de către organizatori. Fiecare participant la cursuri are obligaţia să se informeze personal asupra structurii, condiţiilor de participare şi a modificărilor intervenite în program. În cazul în care un participant va renunţa la frecventarea cursurilor, din motive întemeiate, el are obligaţia să anunţe organizatorii asupra acestei decizii.

Organizatorii sunt receptivi la sugestiile venite din partea cursanţilor. Orice neclaritate sau întrebare va fi soluţionată numai cu sprijinul organizatorilor.

Obligaţiile cursanţilor

• frecventarea cursilor intensive de limba română,
• audierea conferinţelor de cultură şi civilizaţie românească din programul şcolii de vară (în proporţie de minim 75%),
• înscrierea şi participarea activă la două ateliere de creaţie şi la excursiile de documentare,
• fiecare cursant se angajează să respecte regulile de disciplină impuse de organizatori şi, în special, pe cele privitoare la programul de studiu.

Precizări:

ICR are dreptul de a face modificări în programul cursurilor, în cazul în care apar unele evenimente neprevăzute.


Etichete:

cultura , educatie , muzeu , curs , Muzeul Casa Muresenilor , Universitatea Transilvania , Facultatea de Litere , Civilizatie , Corona , ICR , Brasso , Grupul de Initiativa Locala Corona , Kronstradt

Contact

Organizatori:

Muzeul Casa Mureşenilor

Piata Sfatului nr. 25

0268477864


ICR Bucuresti

* Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824, Bucuresti, România - sediul principal şi adresa de corespondenţă. * Str. Puţul lui Zamfir nr. 39, etaj 2, sector 1, 011242.

Secretariat General: 031 71 00 606, 031 71 00 607


Universitatea Transilvania

Rectorat: B-dul Eroilor nr.29, 500036, Brasov

0268413000


Facultatea de Litere

B-dul Eroilor nr. 25, 500030 Brasov

Catedra de Limba si Literatura Romana: 0268 477 965, interior 112 Catedra de Limbi si Literaturi Straine: 0268 477965, interior 104 Catedra de Limbi Straine: 0268 477965, interior 114.


GIL Corona

Sediu juridic: str. Al. I. Cuza nr. 30, Brasov Adresa postala: str. Sitei nr. 82, Brasov


Loc de desfășurare:

Piata Sfatului nr. 25

0268477864

Urmează în Braşov 5672

Această facilitate este accesibilă în fiecare pagină de tip eveniment, entitate sau comunicat, în zona informaţiilor rapide de sub titlul articolului.

Vezi mai multe