Adaugă
Publicitate

Prezentare

Cursul “Expert Accesare Fonduri Europene” este un curs de specializare cu certificare ANC (Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educației, Cercetării și Inovării).

Obiectivul cursului este de a pregăti persoane pentru ocupaţia de Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene (cod COR 242213) în vederea obținerii competențelor necesare dezvoltării proiectelor ce vizează accesarea fondurilor structurale.

Cursul se adresează reprezentanților instituțiilor publice dar si a celor din mediu privat, care vor să dezvolte proiecte prin accesarea fondurilor structurale dar și a coordonatorilor, cât și asistenților de proiecte, care vor să iși dezvolte competențele sau pentru a-și dobândi certificarea cunoștiințelor.

Perioada de desfășurare: 31 martie - 3 aprilie 2016.
Program desfasurare training: 31 martie - joi 16:30-21:30 vineri - sambata - duminica 10:00-18:00

Loc de desfășurare: Casa de Cultură a Studenților Brașov din strada Memorandumului nr.39 (Complex Memo).
Înscrierea participanților se va face pe adresa de email: , unde se va specifica intenția de a participa la acest curs însoțită de un CV actualizat.

Data limită de înscriere: 28 martie 2016.

Vă rugăm ca înainte de a trimite candidatura să vă verificați disponibilitatea pentru cele 4 zile de curs.

Competențe dobândite în urma participării la curs:

- Colaborează cu organele de abilitate cu operativitate, cu acordul prealabil al beneficiarului, conforn legislaţiei în vigoare.
- Analizează cu atenţie, identificând noi oportunităţi pentru dezvoltarea proiectului, în acord cu ghidurile aferente fiecărui program şi cu ideea proiectului.
- Schiţează ideea de proiect, conform cerinţelor clientului şi respectând legislaţia în vigoare.
- Stabileşte documentele necesare depunerii cererii de finanţare cu, în funcţie de sectorul de activitate vizat de proiect şi de linia de finanţare aferentă proiectului, respectând legislaţia în vigoare.
- Redactează prezentarea proiectului într-o formă incipientă conform formatului specificat în Ghidul aplicantului şi având în vedere regulamentele naţionale şi europene.
- Redactează capitolele şi anexele din cererea de finanţare în funcţie de tipul programului accesat, de activităţile stabilite cu partenerii din proiect, de specificaţiile prevăzute în Ghidul aplicantului.
- Redactează forma finală a proiectului în concordanţă cu cele prezentate în cererea de finanţare, în timp util, conform Ghidului solicitantului.

Metoda de instruire bazată pe 70% aplicații practice si 30% aplicații teoretice, se pretează pe lucrul în echipă, cursanții lucrând pe toată durata cursului la elaborarea unui proiect, cu implicarea directă a trainerului.

Examenul constă în:
- susținerea unei probe practice, respectiv prezentarea unei schițe de proiect realizat pe parcursul programului de instruire.
- o probă scrisă ce va evalua cunoștințele dobândite, sub forma unui test grilă.

După susținerea examenului, participanții vor primi un certificat acreditat ANC (Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educației, Cercetării și Inovării) și un supliment cu competențele dobândite.


Acte necesare:
- Certificat de naștere
- Carte de identitate
- Diploma de studii de licență (în cazul participanții nu au absolvit studiile superioare, acestia vor beneficia de o adeverință din partea furnizorului de formare care va certifica participarea și competențele dobândite dar nu va putea susține examenul final în vederea obținerii diplomei acreditate ANC).
- Certificat de căsătorie(dacă este cazul)
Actele sunt necesare doar in copie si pot fi aduse si in prima zi de curs.

Costul cursului este de 650 lei.
Rezervă-ți locul și:
- Achită integral pană în 24 martie 2016 și beneficiezi de o reducere de 30%, costul final al cursului fiind de 455 lei.
- Achită un avans de 200 lei până în 24 martie 2016 și beneficiezi de o reducere de 20%, costul cursului fiind de 520 lei.

Compania ce va livra acest curs este S.C. Core Fusion S.R.L, furnizor de formare continua autorizat de catre Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor din Municipiul Bucuresti cu numarul de ordine: 40/9406/28.11.2014.

Grăbește-te! Grupa de cursanți este de maximum 20 de persoane.


Contact:
Telefon: 0736066256
E-mail:
Site: http://www.pro-youth.ro/
http://www.youthleaders.ro/

Contact

Organizator:

Youth Leaders

Brașov, str. Memorandumului, nr. 39

0736066256


Contactează realizatorul articolului

Youth Leaders

0736066256

Trimite mesaj


Loc de desfășurare:

Memorandului, in cladirea Cantina Studenteasca

0268471884

Urmează în Braşov 6377

Această facilitate este accesibilă în fiecare pagină de tip eveniment, entitate sau comunicat, în zona informaţiilor rapide de sub titlul articolului.

Vezi mai multe