Adaugă
Publicitate

Strategiile de dezvoltare a polilor de crestere din Romania sunt analizate la Brasov

Prezentare

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, împreună cu Departamentul Pol de Creştere municipiul Braşov, organizează în 24 şi 25 februarie un seminar de lucru cu rolul de a analiza modul în care se pot implementa proiectele de dezvoltare urbană durabilă în cadrul marilor areale urbane, polii de creştere de la nivel naţional.

Evenimentul se va bucura de o participare reprezentativă, la lucrări confirmându- şi prezenţa reprezentanţi ai Comisiei Europene, prin Directoratul pentru Politici Regionale – DG Regio, precum şi domnul Răzvan Murgeanu, secretar de stat în cadrul MDRT, alături de directori din AM POR, ACIS şi alte instituţii care se preocupă de absorbţia fondurilor europene nerambursabile.

Polii de Creştere din România sunt nominalizaţi prin HG 998/2008 şi reprezintă acele areale urbane mari în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională. La nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru a fost desemnat ca şi pol de creştere municipiul Braşov şi arealul metropolitan aferent. În urmă cu un an, tot la Braşov, ADR Centru a prezentat conceptul polului de creştere, rolul coordonatorului de pol şi obiectivele Planului Integrat de Dezvoltare ale polului de creştere Braşov.

Seminarul derulat în Poiana Braşov îşi propune să dezbată stadiul implementării Planurilor Integrate de Dezvoltare de la nivelul fiecărui Pol de Creştere din ţară şi a problemelor întâmpinate în derularea proiectelor cu finanţare europeană, fiind purtate discuţii privind corelarea activităţilor pentru o mai bună colaborare între coordonatorii de pol şi autorităţile de management, fără a fi neglijate nici perspectivele pentru viitoarea perioadă de programare, 2014-2020. Ţinând cont că activitatea polilor de creştere din România este finanţată din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică şi vizează implementarea unor proiecte integrate, care pot obţine fonduri prin mai multe programe operaţionale, la Braşov se analizează şi aspecte concrete privind Relaţiile cu toate Autorităţile de Management, necesităţile de finanţare pentru Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin PODCA şi POAT, precum şi responsabilităţile pe care le vor avea coordonatorii de poli de creştere pe perioada de implementare a proiectelor din PID. La eveniment vor participa peste 50 de persoane, reprezentând Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, polii de creştere şi Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară, agenţiile de dezvoltare regională, autorităţile de management, ACIS, DG Regio şi alte instituţii.

"ADR Centru este implicată direct în acest proces deoarece, prin intermediul Axei Prioritare 1 din cadrul Programului Operaţional Regional, se doreşte creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului în Polul de Creştere Braşov. Locuitorii din această zonă vor fi beneficiarii noului concept de dezvoltare urbană, pe baza Planurilor Integrate. La nivelul Zonei Metropolitane Braşov este întocmită o listă de 130 proiecte care vor sprijini realizarea acestor obiective. 33 dintre aceste proiecte, având o valoare totală de peste 112 milioane euro, vor fi finanţate prin intermediul programului REGIO - Axa prioritară 1, restul urmând să atragă resurse din celelalte programe operaţionale, din bugetul de stat sau bugetul local, precum şi din surse private. Prin această reuniune suntem interesaţi să punem la punct sistemul de colaborare dintre departamentele care se ocupă cu implementarea tuturor acestor proiecte", a declarat domnul Simion Creţu, director general ADR Centru.

"Zona Metropolitană Braşov include 15 localităţi şi Consiliul Judeţean Braşov după cum urmează: Braşov, Codlea, Săcele, Ghimbav, Predeal, Râşnov, Bod, Cristian, Crizbav, Hălchiu, Hărman, Prejmer, Sânpetru, Tărlungeni şi Vulcan. La nivelul acestei zone a fost creată o agenţie metropolitană care se ocupă de realizarea şi implementarea Planului Integrat de Dezvoltare şi a proiectelor aferente acestuia. Pe lângă proiectele finanţate prin programul REGIO, încă 100 de iniţiative, cu o valoare totală de aproape două miliarde euro, vor putea obţine finanţare din fonduri guvernamentale şi locale, fonduri private şi din celelalte programe operaţionale, sau programele de cooperare", a declarat domnul Mihail Veştea, director Departament Pol Creştere Braşov.


Etichete:

Primaria Brasov , Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru , Regio

Informaţii suplimentare 232

Urmează în Braşov 5536

Această facilitate este accesibilă în fiecare pagină de tip eveniment, entitate sau comunicat, în zona informaţiilor rapide de sub titlul articolului.

Vezi mai multe