Adaugă
Publicitate

”Primăria doreşte să pună la conducerea instituţiei o anume persoană”?

Prezentare

Primaria Brașov și manevrele ”culturale”. Politică prin cultură. Citiți scrisoarea de mai jos.

SCRISOARE DESCHISĂ adresată Primarului Municipiului Braşov, George Scripcaru, şi Consiliului Local al Primăriei Municipiului Braşov.

Vă adresăm această scrisoare în calitatea noastră de angajaţi ai Teatrului „Sică Alexandrescu” (actori, personal tehnic şi administrativ), cea mai importantă instituţie de cultură din oraş (cu o activitate recunoscută şi apreciată atât pe plan local, cât şi pe plan naţional), aflată sub autoritatea Consiliului Local Braşov.
Vă adresăm această scrisoare, în mod public, fiind uimiţi şi indignaţi de o serie de evenimente ce pot să pericliteze major şi pe termen lung activitatea Teatrului „Sică Alexandrescu”, imaginea sa, dar şi imaginea Primăriei Braşov.
În data de 6 mai s-a anunţat organizarea „concursului pentru ocuparea postului de manager la Teatrul «Sică Alexandrescu», Braşov”, precum şi pentru alte trei instituţii de cultură din Braşov (Opera Braşov, Filarmonica Braşov, Teatrul „Arlechino”). În timpul procedurilor, concursul a fost suspendat fără nicio explicaţie din partea autorităţilor. Ne întrebăm şi vă întrebăm ce a stat în spatele acestei anulări trecute discret sub tăcere? (Suntem siguri că şi presa este interesată de răspunsul la această întrebare.)
După această suspendare ciudată (doar cu câteva zile înainte de depunerea dosarelor de concurs), un nou concurs a fost anunţat, în data de 9 iulie, procedurile fiind acum în desfăşurare.
Considerăm binevenită organizarea concursului de ocupare a funcţiilor de manager al instituţiilor de cultură, având în vedere faptul că, foarte mulţi ani (nefiresc şi ilegal de mulţi), unele dintre aceste instituţii au avut directori interimari, iar unii dintre ei nici macăr nu erau de specialitate!
Ceea ce ne dorim, însă, este ca acest concurs să fie organizat conform legii, lucru care, din păcate, cel puţin în cazul Teatrului „Sică Alexandrescu”, nu se întâmplă!
Conform legislaţiei în vigoare (respectiv art. 37 alineatul (2) din OUG 189/2008, cu modificările şi completările aduse prin Legea 269/2009), înaintea organizării unui concurs de management, autoritatea, respectiv Primăria Municipiului Braşov, are obligaţia evaluării finale a managementului, „cu cel puţin 150 de zile calendaristice înainte de expirarea contractului” managerului în funcţie. Lucru care nu s-a întâmplat! Ne întrebăm şi vă întrebăm de ce nu a fost respectată legea? (Nu vrem să ne răspundem la această întrebare dând crezare zvonurilor care circulă de mult prin oraş cum că Primăria doreşte să pună la conducerea instituţiei o anume persoană.)
Mai departe, art. 43^1 din OUG 189/2008, prevede că: „(1)În cazul în care rezultatul evaluării finale, prevăzute la art. 37 alin. (2), este mai mare sau egal cu 9, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit de autoritate. (3)Proiectul de management depus în condiţiile alin. (1) constituie baza încheierii unui nou contract de management.”
Ţinem să atragem atenţia că, de curând, la două teatre din ţară, a fost suspendat concursul pentru ocuparea postului de manager din acelaşi motiv: lipsa evaluării managerului în funcţie.
De asemenea, vă sesizăm şi altă neregulă în ceea ce priveşte procedura de desfăşurare a acestui concurs, care întăreşte suspiciunea unei ilegalităţi voite (pentru că nu bănuim că este vorba de incompetenţă).
Astfel, în Anunţul de concurs sunt solicitate la litera „c) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental – ştiinţe umaniste sau arte”. Dar OUG 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, prevede la art. 3, lit. „c) condiţii de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de activitate al instituţiei”. Ceea ce înseamnă că, la concursul organizat de către Primăria Braşov, pot participa persoane care nu sunt de specialitate (aşa cum impune legea), ceea ce poate crea suspiciuni referitoare la imparţialitatea organizatorilor concursului.
În încheiere, dorim să afirmăm foarte clar că, prin acest demers al nostru, nu suntem împotriva unei persoane anume şi nici nu susţinem o persoană anume care să ocupe postul de manager al Teatrului „Sică Alexandrescu”, dar susţinem cu tărie un principiu: acela al respectării legii, ceea ce aşteptăm şi de la dumneavoastră!
Cu stimă,
VIRGINIA ITTA MARCU, actriţă
MIHAI BICA, actor
BIANCA ZUROVSKI, actriţă
MARIUS CORDOŞ, actor
DEMIS MURARU, actor
ADA GALEŞ, actriţă
VLAD PAVEL, actor
OANA HUI, actriţă
IULIA POPESCU, actriţă
MARIA GARBOVAN, actriţă
CLAUDIU MIHAIL, actor
BOGDAN NECHIFOR, actor
SIMONA POP, actriţă
RELU SIRIŢEANU, actor
OANA BORŞ, secretar literar
HOREA FLORIN, maestru lumini
ŞERBAN FELICIA, casier
TINCUŢA SIRGHIE, economist
MIHAI ADRIANA, şef birou contabilitate
MARIANA HUDISTEANU, contabil şef
DUMBRAVĂ IONEL, şef formaţie PSI
ANGELICA MOLDOVAN, secretară
BĂLAN MARIA, contabil
DRĂGHICI ANA MARIA, economist
VIRCA AUREL, administrator
STEFANIA NEMEŞ, garderobieră
CHIOSA VALERICĂ, electrician
GHERGHI MONICA, croitor
VAJDA ANIKO, muncitor
KOSZTI NICOLAE, lăcătuş mecanic
ISTVAN VAJDA, pompier
VLADU MARIUS, sufleur


Etichete:

Teatrul Sica Alexandrescu , Primaria Brasov , Consiliul Local

Contact

Loc de desfășurare:

0268412969, 0268416699, 0268418850

Piata Teatrului nr.1, Brasov

Informaţii suplimentare 233

Urmează în Braşov 6377

Această facilitate este accesibilă în fiecare pagină de tip eveniment, entitate sau comunicat, în zona informaţiilor rapide de sub titlul articolului.

Vezi mai multe