Adaugă
Publicitate

Municipiul Brasov reales, in unanimitate de voturi, in functia de Presedinte al Asociatiei "Orase Energie Romania"

Prezentare

Asociaţia „Oraşe Energie România”, acronim OER, a organizat la Braşov ediţia 2011 a CONFERINŢEI ANUALE OER. La acest eveniment au fost invitate cele 31 de municipalităţi membre ale Asociaţiei OER, oraşele şi municipiile semnatare ale iniţiativei europene – Convenţia Primarilor, agenţiile locale şi regionale de management energetic, precum şi specialişti pe teme de energie.

Conferinţa OER a pus accentul în principal pe evoluţia şi creşterea importanţei reţelei prin activităţile şi rezultatele membrilor, aducând în prim plan experienţa oraşelor care deţin planificări energetice pe termen mediu şi lung. Evenimentul a concentrat dezbateri şi discuţii privind:

  • Aplicarea Contractului de Performanţă Energetică în sectorul public
  • Primele norme pentru Casa Activă
  • 2 studii de caz din Cork şi Braşov
  • Noi facilităţi financiare europene pentru eficienţă energetică
  • Convenţia Primarilor şi importanţa ei în contextul planificării energetice locale şi al atingerii obiectivelor „20-20-20” ale Uniunii Europene (reducerea cu 20% a consumului de energie fosilă, introducerea cu 20% a energiei din surse regenerabile, reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, toate acestea până în anul 2020)
  • NET-COM, un nou proiect câştigat de Asociaţia OER în cadrul liniei de finanţare Intelligent Energy Europe, proiect care va sprijini networking-ul şi schimbul de experienţă între autorităţile locale în vederea creşterii gradului de implementare al iniţiativei Convenţia Primarilor.

Cu această ocazie a avut loc şi ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR OER, în cadrul căreia, conform Statutului OER, s-au desfăşurat alegeri pentru mandatul 2011-2013, pentru funcţia de Preşedinte al Asociaţiei şi pentru Consiliul de Administraţie OER.

Preşedinte al reţelei, şi-a depus candidatura tot pentru funcţia de Preşedinte. În unanimitate de voturi, reprezentanţii Municipiilor prezente, au decis validarea în funcţia de Preşedinte a Municipiul Braşov.

Pentru Consiliul de Administraţie şi-au depus candidaturile următoarele Municipii: AIUD, AVRIG, BISTRIŢA, BUCUREŞTI - Sector 4, DEVA, IAŞI, MOINEŞTI, ORADEA, SATU-MARE, SĂCELE, TIMIŞOARA

Dintre cele 11 candidaturi depuse, Municipiile alese în urma votului, pentru Consiliul de

Administraţie OER 2011-2013, au fost: DEVA, AIUD, ORADEA, SATU-MARE, TIMIŞOARA, IAŞI

Funcţiile Consiliului de Administraţie vor fi stabilite în cadrul primei şedinţe a membrilor.


Despre OER. Asociatia „Orase Energie Romania” a fost înfiinţată în anul 1995, ca organizaţie non-guvernamentală, non-profit, a municipiilor şi oraşelor din România, interesate de planificarea energetică. De la acea dată, Asociaţia s-a angajat în partajarea experienţei şi know-how-ului între membrii săi, precum şi în promovarea politicilor locale energetice eficiente, a tehnologiilor, echipamentelor şi a surselor de energie regenerabile în rândul membrilor.
OER – www.oer.ro, reuneşte 31 de municipii,interesate de îmbunătăţirea eficienţei energetice în serviciile publice urbane (încălzire, iluminat public, alimentare cu apă şi gaz, colectarea, depozitarea şi transportul deşeurilor menajere etc.) şi de promovarea surselor de energie regenerabile şi a protecţiei mediului.
Începând cu anul 2009, reteaua OER este Structură Suport pentru municipalităţile din România, în ceea ce priveşte „Convenţia Primarilor”.

Despre „Convenţia Primarilor”. Comisia Europeană a lansat în anul 2008 iniţiativa „Convenţia Primarilor”, destinată oraşelor şi municipiilor de toate dimensiunile din Europa, cu scopul de a implica autorităţile locale şi cetăţenii în dezvoltarea şi punerea în aplicare a politicii Uniunii Europene în domeniul energiei. Pactul reprezintă angajamentul oraşelor semnatare de a depăşi obiectivele UE de reducere a emisiilor de CO2 prin măsuri de eficienţă energetică, prin acţiuni legate de energia provenită din surse regenerabile şi prin transport curat (nepoluant).
Actulamente, „Convenţia Primarilor” reuneşte aproape 3000 de semnatari de pe teritoriul Europei, din România fiind 27 de semnatari, dintre care 13 sunt membri ai reţelei OER.


Etichete:

Primarie , OER

Informaţii suplimentare 232

Urmează în Braşov 5546

Această facilitate este accesibilă în fiecare pagină de tip eveniment, entitate sau comunicat, în zona informaţiilor rapide de sub titlul articolului.

Vezi mai multe