Adaugă
Publicitate

Investiţii europene pentru infrastructura agricolă şi silvică

Prezentare

Pentru proiectele de utilitate publică care deservesc întreaga comunitate, finanţarea nerambursabilă va acoperi 100% din investiţiile eligibile, însă nu se va putea depăşi 1 milion de euro/ proiect. Excepţie de la această situaţie o fac proiectele care prevăd investiţii în drumuri forestiere cât şi lucrări de corectare a torenţilor, suma care poate fi solicitată în acest caz ridicându-se la maximul de 1,5 milioane de euro / proiect.

Pentru proiectele care prevăd investiţii de utilitate publică, dar care deservesc doar o parte din comunitate, finanţarea nerambursabilă acordată nu va putea depăşi 750 de mii de euro/ proiect, reprezentând 75% din totalul cheltuielilor eligibile.

Măsură 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”, este împărţită în două submăsuri astfel: submăsura 125 a, aferentă agriculturii şi submăsura 125 b, aferentă silviculturii.

Potenţialii beneficiari ai submăsurii „125 a” sunt: reprezentanţii legali ai unităţilor administrativ – teritoriale deţinătoare de terenuri agricole şi/ sau de infrastructură de acces la exploataţiile agricole, Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) care deţin terenuri agricole şi/ sau de infrastructură de acces la exploataţiile agricole şi organizaţiile sau federaţiile de utilitate publică ale proprietarilor sau deţinătorilor de terenuri agricole.

În cazul „submăsurii 125 b” beneficiarii eligibili sunt: proprietari sau deţinători privaţi de pădure (cu drept de administrare), persoane fizice şi juridice, asociaţii de proprietari sau deţinători privaţi de pădure, unităţi administrativ – teritoriale deţinătoare de pădure, dar şi Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) deţinătoare de pădure. De asemenea, administratorul fondului forestier de stat – Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA, prin unităţile şi filialele din structura sa, poate obţine finanţare nerambursabilă în cadrul acestei submăsuri.

Investiţiile pentru care se pot solicita fonduri nerambursabile în cadrul Măsurii 125, conform Ghidului Solicitantului, sunt: dezvoltarea infrastructurii rutiere agricole, a sistemelor de irigaţii, pentru desecare şi drenaj şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare. De asemenea, se pot solicita fonduri şi pentru lucrări de corectare a torenţilor situaţi în fondul funciar agricol, infrastructură rutieră forestieră, infrastructură feroviară forestieră, instalaţii de transport pe cablu (funiculare), cât şi pentru lucrări de corectare a torenţilor situaţi în pădure.

Informaţiile detaliate despre accesarea Măsurii 125 pot fi găsite în Ghidul Solicitantului, aferent acestei măsuri de investiţie, disponibil pe pagina de internet a APDRP, www.apdrp.ro şi a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), www.madr.ro.


Etichete:

APDRP , fonduri europene , UE , pescuit

Informaţii suplimentare 230

Urmează în Braşov 5420

Această facilitate este accesibilă în fiecare pagină de tip eveniment, entitate sau comunicat, în zona informaţiilor rapide de sub titlul articolului.

Vezi mai multe