Adaugă
Publicitate

Dezinsectie a domeniului public si privat in municipiul Brasov in perioada 23 august 10 septembrie 2010

Prezentare

În contextul limitării posibilităţilor de răspândire a epizootiilor prin insecte vectoare de maladii transmisibile şi generatoare de disconfort, Primaria Braşov va efectua în perioada 23.08.2010 - 10.09.2010, activitatea de dezinsecţie a domeniului public şi privat în municipiul Braşov, precum şi a unităţilor de învăţământ (grădiniţe, şcoli, licee, colegii) finanţate de la bugetul local - în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.536/1997, Legea Sănătăţii nr.98/1994 şi Legea nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile H.C.L. nr.627/2007-,,Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare în municipiul Braşov".

Primăria Municipiului Braşov execută operaţiunea de dezinsecţie pe domeniul public şi privat al municipiului Braşov, în baza contractului nr. 353/2005, de delegare a gestiunii serviciilor menţionate anterior, contract încheiat între Consiliul Local al Municipiului Braşov în calitate de concedent şi S.C. CORAL Impex S.R.L.

Ploieşti în calitate de concesionar. Operaţiunea de dezinsecţie se face cu substanţe de combatere avizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru profilaxia sanitar- umană.

Aducem la cunoştinţa tuturor cetăţenilor că substanţele folosite pentru acţiunea de dezinsecţie a domeniului public şi privat al municipiului, nu sunt dăunătoare oamenilor, animalelor, peştilor, nu lasă reziduuri şi sunt exceptate de la cerinţele de toleranţă pentru reziduuri pesticide.

Cetăţenii cu gospodării individuale, agenţii economici, instituţiile publice şi asociaţiile de proprietari (locatari), au obligaţia de a efectua dezinsecţia pe suprafeţele pe care le deţin, concomitent cu acţiunile desfăşurate pe domeniul public şi privat, urmând ca după finalizarea perioadei, să prezinte documentele justificative efectuării

activităţilor menţionate, organelor de control abilitate .

Neexecutarea acestei activităţi de către persoanele fizice sau juridice, atrage după sine sancţionarea acestora conform H.C.L. nr.627/2007, art.103, lit e, cu amenzi contravenţionale cuprinse între 500 – 1000 lei pentru persoane fizice şi între 1000 - 2000 lei pentru persoane juridice.

Pentru activitatea de dezinsecţie, substanţele folosite sunt :

  • K-OTHRINE – substanţă activă deltametrin;
  • PERMEX - substanţa activă permethrin;
  • BIOLARKIM 14 (larvicid) substanţă activă bacillus

Spectrul de combatere cuprinde toate insectele vectoare şi generatoare de disconfort, ex: gândaci, furnici, muşte, ţântari, etc. Produsul poate fi utilizat în sectorul de igienă şi sănătate publică, în locuri precum: locuinţe, spitale, hoteluri, diverse locuri publice, etc.

Substanţa este biodegradabilă - nu se acumulează în mediul înconjurător.
Larvicidul folosit –BIOLARKIM- se utilizează pe luciile de apă şi nu este toxic pentru peşti.
Referitor la perioada de execuţie, pot surveni modificări în funcţie de condiţiile meteo.
Telefoane de contact : Primăria Municipiului Braşov – 416.550 int. 195 sau 984, Serviciul Amenajare Zone de Agrement – 476.897
- prestator S.C. Coral Impex S.R.L.: 0268/331299, 0741078725 punct de lucru, B-dul Saturn, nr.5, Braşov.


Etichete:

Primaria Brasov , dezinsectie , bugetul local

Informaţii suplimentare 232

Urmează în Braşov 5536

Această facilitate este accesibilă în fiecare pagină de tip eveniment, entitate sau comunicat, în zona informaţiilor rapide de sub titlul articolului.

Vezi mai multe