Adaugă
Publicitate

Precizari legate de eliberarea abonamentelor gratuite de transport in Brasov

Prezentare

Regia Autonomă de Transport (RAT) Braşov doreşte să facă unele precizări legate de eliberarea abonamentelor gratuite de transport pentru mai multe categorii de persoane, beneficiare ale unor drepturi stabilite prin legi speciale. Demersul nostru este determinat de vehicularea unor informaţii aflate în flagrantă contradicţie cu realitatea. Astfel, pentru o cât mai bună informare a tuturor cetăţenilor, dar mai ales a celor care se încadrează în categoriile amintite anterior, RAT aduce la cunoştinţă următoarele:

Prin adresa nr. 12478 bis/01.08.2011, emisă de Casa Judeţeană de Pensii Braşov – Serviciul Plăţi Prestaţii, înregistrată la RAT Braşov cu numărul 3601/05.08.2011, instituţia noastră este înştiinţată de Casa Judeţeană de Pensii Braşov de faptul că trebuie să încheie “noul model comunicat de către CNPP” al conveţiei privind asigurarea transportului urban gratuit. În cadrul documentului se menţionează: “Această convenţie este necesar a fi încheiată în cel mai scurt timp. În caz contrar există pericolul ca instituţia noastră să se afle în imposibilitatea de a mai deconta documentele emise de către dumneavoastră în formatul actual”.

În cuprinsul convenţiei sunt menţionate categoriile de persoane cărora li se adresează acest act: persoane beneficiare ale Decretului-lege nr. 118/1990 (foşti persecutaţi politic), beneficiare ale Ordonanţei nr. 105/1999 (foşti persecutaţi pe motive etnice) sau beneficiare ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 (cei ce au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă etc.).
De asemenea, în cuprinsul convenţiei, la art. 3(1) se menţionează: “Transportul urban gratuit pe mijloacele de transport în comun se efectuază pe baza abonamentelor lunare eliberate de societate”. Mai mult, art. 3(3) are următorul cuprins: “Abonamentele lunare vor avea înscrise numele şi prenumele beneficiarului şi codul numeric personal al acestuia şi vor avea valabilitate 30 de zile de la data emiterii”.

RAT Braşov nu a solicitat în nici un fel apariţia acestei noi proceduri de eliberare a abonamentelor gratuite pentru categoriile de persoane amintite, însă, potrivit legii, este obligată să respecte această decizie. RAT Braşov adresează rugămintea instituţiilor media care au prezentat alte informaţii decât cele prezentate mai sus şi care doresc să-şi informeze în mod corect publicul să facă necesarele îndreptări.


Etichete:

transport in comun , Regia Autonoma de Transport , RATBV

Informaţii suplimentare 230

Urmează în Braşov 5424

Această facilitate este accesibilă în fiecare pagină de tip eveniment, entitate sau comunicat, în zona informaţiilor rapide de sub titlul articolului.

Vezi mai multe