Adaugă
Publicitate

- de la 17:30 Program complet

Educaţie

Casa de Cultura a Studentilor

Youth Leaders

390 lei

Imbunatățește Sesizează

1697 0

Prezentare

Cursul “Formator” este un curs de specializare cu certificare ANC (Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educației,
Cercetării și Inovării).

Formatorul este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice / practice şi / sau programe de formare şi
dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate în instituţii specializate sau la locul de muncă.

Cursul este preponderent bazat pe aplicații practice, cele teoretice fiind folosite doar pentru a crea un cadru structurat domeniului. Cursul se bazează pe interactivitate, aplicații, exerciții și oferă participanților de a-si dezvolta rapid aptitudinile, abilitățile și competentele.

Perioada de desfășurare: 22-28 februarie 2016.
Program desfasurare training: joi 16:30-21:30, vineri-sambata - duminica 10:00-18:00

Loc de desfășurare: Casa de Cultură a Studenților Brașov din strada Memorandumului nr.39 (Complex Memo).

Înscrierea participanților se va face pe adresa de email: , unde se va specifica intenția de a participa la acest curs însoțită de un CV
actualizat.

Data limită de înscriere: 23 februarie 2016.

Vă rugăm ca înainte de a trimite candidatura să vă verificați disponibilitatea pentru cele 4 zile de curs.


TEMATICA:

• Determinarea nevoilor de instruire şi formare;
• Lucrul cu flipchartul şi videoproiectorul;
• Stabilirea obiectivelor de învătare;
• Tehnici de prezentare (elemente verbale şi nonverbale);
• Controlul emoţiilor;
• Livrarea unei prezentări;
• Situaţii practice în training;
• Gestionarea dinamicii grupului;
• Gestionarea situaţiilor dificile;
• Stilul rainerului;
• Oferirea feedbackului;
• Evaluarea sesiunii de instruire.


La finalul acestui training participanţii:

• Vor şti să identifice necesităţile de instruire;
• Vor şti să folosească limbajul verbal, limbajul nonverbal şiparaverbal în favoarea lor;
• Vor şti să administreze situaţii dificile de livrare (ex. grupe de cursanţi neintersaţi de învăţare);
• Vor şti să aleagă informaţiar elevantă pentru obiectivele de instruire;
• Vor şti să construiască activităţi care să ducă la îndeplinirea obiectivelor de instruire;
• Vor sti să faciliteze învăţarea pe parcursul şi după finalul programului de prezentare/instruire;
• Vor şti să evalueze programul de prezentare/instruire pe baza unor criterii relevante;
• Vor şti să facă rapoarte de instruire relevante pentru o companie;
• Vor şti să organizeze programele de prezentare/instruire.


Metoda de instruire bazată pe 70% aplicații practice si 30% aplicații teoretice, se pretează pe lucrul în echipă, cursanții lucrând pe toată durata cursului la
elaborarea unui proiect, cu implicarea directă a trainerului.

Examenul constă în:
- susținerea unei probe practice, respectiv în realizarea unei mini - prezentări, ce va fi inițiată încă din zilele de curs.
- o probă scrisă ce va evalua cunoștințele dobândite, sub forma unui test grilă.

După susținerea examenului, participanții vor primi un certificat acreditat ANC (Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul
Educației, Cercetării și Inovării) și un supliment cu competențele dobândite.


Acte necesare:
- Certificat de naștere
- Carte de identitate
- Diploma de studii de licență (în cazul participanții nu au absolvit studiile superioare, acestia vor beneficia de o adeverință din partea furnizorului de formare
care va certifica participarea și competențele dobândite dar nu va putea susține examenul final în vederea obținerii diplomei acreditate ANC).
- Certificat de căsătorie(dacă este cazul)
Actele sunt necesare doar in copie si pot fi aduse si in prima zi de curs.

Costul cursului este de 550 lei.
Rezervă-ți locul și:
- Achită integral pană în 15 februarie 2016 și beneficiezi de o reducere de 30%, costul final al cursului fiind de 390 lei.
- Achită un avans de 200 lei până în 15 februarie 2016 și beneficiezi de o reducere de 20%, costul cursului fiind de 440 lei.

De asemenea participanții nostri de la cursurile anterioare beneficiază de o reducere suplimentară de 10%.

Aceeasi reducere se aplica si persoanelor ce activeaza in cadrul ONG-urilor.

Compania ce va livra acest curs este S.C. Core Fusion S.R.L, furnizor de formare continua autorizat de catre Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor din Municipiul Bucuresti cu numarul de ordine: 40/3941/19.06.2014.

Grăbește-te! Grupa de cursanți este de maximum 20 de persoane.


Contact:
Telefon: 0736066256
E-mail:
Site: http://www.pro-youth.ro/
http://www.youthleaders.ro/

Contact

Organizator:

Youth Leaders

Brașov, str. Memorandumului, nr. 39

0736066256


Contactează realizatorul articolului

Youth Leaders

0736066256

Trimite mesaj


Loc de desfășurare:

Memorandului, in cladirea Cantina Studenteasca

0268471884

Urmează în Braşov 5766

Această facilitate este accesibilă în fiecare pagină de tip eveniment, entitate sau comunicat, în zona informaţiilor rapide de sub titlul articolului.

Vezi mai multe