Adaugă
Publicitate

Situaţia juridică a unităţilor de învăţământ, licee, scoli si gradinite

Prezentare

Consiliul Local al Municipiului Brasov, Serviciul Public de Invatamant, Directia Juridica ne informeaza cu privitre la situaţia juridică a unităţilor de învăţământ, licee, scoli si gradinite. Cititi materialul care urmeaza. LICEE:
 • COLEGIUL ŞT.ALE NATURII "E. RACOVIŢĂ" - Str. Armoniei 6 Terenul este revendicat!! Proprietar(i): Revendicat în baza Legii nr.10/2001 de: Colceriu Dandu, Voaides Petru si Maria – restituire în natură;(în lucru) Berţea Aurica Monica – restituire în natură, (în lucru), Tita Petre – despăgubiri băneşti ( în lucru); Iuriuc Ştefan şi Rozalia – despăgubiri băneşti ( în lucru); Thomas Emily, Bouilon Elena – teren în compensare, ( în lucru)
 • LICEUL DE ARTĂ - Str. Col. Buzoianu 1-3 Corpul C al clădirii este revendicat!! Casă de piatră cu I etaj şi curte, Corp A/Teren Proprietar(i): Statul Roman prin Min.Înv.Public – drept de folosintă
 • GRUP ŞCOLAR CONSTRUCŢII MONTAJ - Str. Şcolii 11 Revendicat teren + curtea şcolii:Casă de piatră şi curte, curte, curte şi grădină Proprietar(i): Statul Român prin Sfatul Pop.Braşov – drept de naţionalizare asupra nr.top.5861, 5862/ 83-3) Statul Român cu titlu de drept naţionalizare asupra imob cu nr.top.5862/3/1 REVENDICAT IN BAZA LEGII NR10/2001 Revendicat de Atodiresei Sebastian, Antonel Marcel şi Atodiresei Eugen – restituire în natură, despăgubiri băneşti – în lucru ( returnată la ISJ Braşov la data de 19.07.2006) Curtea Şcolii este revendicată de Trazewitsch Horst, supraf. de 500 mp – solicită despăgubiri băneşţi – în lucru
 • LICEUL "GRIGORE ANTIPA" - Str. Aurelian 2 Internat şi cantină, revendicate, posibil schimb!!! Teren de Şi corp.I – sediul Lic.Gr.antipa Proprietar(i): Domeniul Public al Mun.Brasov si Kocsis Bela şi Kocsis Zoltan – notificare în baza Legii nr.10/2001 – restituire în natură şi despăgubiri băneşti în val de 1.209.000 USD – în lucru
 • LICEUL CU PROGRAM SPORTIV - Str. Poarta Schei 39 Revendicat teren + corp A! Casă pentru gimnastică, Teren Proprietar(i): Statul Român , revendicat de Biserica Evanghelică în conf.cu O.U.G nr.94/200 Comitetul pt cult.fizică şi sport de pe langa Cons .de Ministri – Scoala Medie Tehnică de Cult.fizică din orasul Stalin – drept de folosinta
 • COLEGIUL NAŢIONAL"A. ŞAGUNA" - Str. A. Şaguna 1 Revendicat – 2 corpuri de clădire: Casa de cărămidă (liceu), Casă de cărămidă (şcoală) cu 1 etaj cu teren de grădină Proprietar(i): Statul Român cu titlu de drept expropriere, prin Min.Înv:Public cu drept de folosinţă Univ.Transilvania conf.Legii nr.84/1995 Revendicat de către Bis.sf.Nicolae!
 • GRUP ŞCOLAR SILVIC "Dr. N. RUCĂREANU" - Str. A. Petőfi 17 Revendicat – constructie + teren!!! Proprietar(i): Biserica Evanghelică Braşov ( se aşteaptă decizia de la Culte Buc)
 • LICEUL J HONTERUS - Str. Curtea Honterus 3 Revendicat: Casă de cărămidă cu un etaj şi curte în Str.Curtea Honterus nr.2 cu teren de Proprietar(i): Statul Român prin Min.Înv.Public- drept de folosinţă pt 70,5%, Biserica Evanghelică C.A cu 29,5%
SCOLI:
 • ŞCOALA GEN.NR.13 - Str. Olteţ nr.12 Revendicata supraf.de teren de 222,12 mp, Teren de 6996 mp şi Şcoala Gen.nr.13 în regim de P+2E(corp A), P+E(corpul B) Drum public, Teren de constructie, Drum public de, Teren de constructii Proprietar(i): Domeniul Public al Mun.Braşov, Şcoala Generală nr.13 – drept de administrare asupra imobilului Revendicat în baza Legii nr.10/2001 de către Barbieri Anton Ghe.Marin, supraf.de 222,12 mp – restituire în natură – în lucru.
 • ŞCOALA GEN NR.5 -Str.Dr.I.Cantacuzino nr.3 Revendicat corp A al clădirii + terenul de sport: Grădină, Stradă, Teren aferent scolii Proprietar(i): Statul Român – drept de naţionalizare Corp A- revendicat
 • ŞCOALA GEN.NR.8 - Str.Hărmanului nr.30 Revendicat, o parte din terenul de sub scoala, doar ca nu se poate identifica clar nr.top! Teren de 1520,86 mp arabil în jurul fabricilor Proprietar(i): Revendicat de către Dobriban Anton şi Dumitrovici Ana, suprafaţa de 207,50 mp; restituire în natură- soluţionat prin DP, este proprietar tabular.
 • ŞCOALA GEN.NR.12 - Str.Şcolii nr.6A Revendicat corpul B de pe Str.Şcolii de către Bis.Evanghelică, grădină Statul Român cu cota de 4/5 Bruss Altraut Rozalia cu 1/5 I.C.R.A.L Braşov – drept de administrare operativă Corp de pe Str.de mijloc – nu se cunoaşte situaţia Corp de pe Str.Şcolii - revendicat
 • ŞCOALA GEN. NR.14 - Str.Lungă nr.229 Revendicat în baza Legii nr.10/2001 de către: 1)Puiu Cornel, Puiu Elvira şi Puiu Elena – solicită restituire în natură+ măsuri reparatorii; returnată la ISJ Braşov la 19.07.2006, în lucru. 2)Kohut Carlheinz Artur – despăgubiri băneşti, restituire în natură- solutionat prin DP nr.3021/04.08.2006- acordare titluri de despăgubiri
 • ŞCOALA GEN NR.15 - Str.M.Viteazu nr.100 Corpul B revendicat de Bis.Reformată!! Teren şi construcţie P+1+ mansardă Proprietar(i): Primăria Mun Braşov cu titlu de naţionalizare Corp A – intab Corp B - revendicat de către Bis.Reformată!
 • ŞCOALA GEN NR.24 - Str.A.Vlaicu 26bis Revendicată!! Revendicat în baza Legii nr.10/2001 de către : Torok Iolana, Torok Elisabeta, Scurtu Lenche, Jakab Lenche , supraf.de 1094 mp, se solicită teren în echivalent sau despăgubiri băneşti – în lucru; Filipescu Maria, supraf. de 363 mp - restituire în natură, despăgubiri băneşti – în lucru; Jasyfalzi Carol, supraf.de 198 mp – despăgubiri – în lucru; Nichiforescu Dorina, supraf. de 450 mp – restituire în natură- în lucru.
 • ŞCOALA GEN NR.27 - Str.Mărgăritarelor 2 revendicată!! Teren Proprietar(i): Statul Român – drept de naţionalizare Revendicat în baza Legii nr.10/2001 de către Nae Iordache, supraf.de 355,60 mp – teren în compensare – dispoziţie de respingere a notif.nr.39827/22.12.2006 Grădiniţe
GRADINITE:
 • GRĂDINIŢA NR.1A (21) - Str:Cerbului nr. 23 Revendicată de către Bis.Evanghelică!! Casă de piatră şi curte Proprietar(i): Statul Roman prin Sfatul Popular or.Stalin prin naţionalizare
 • GRĂDINIŢA NR.2 (29) - Str.Poarta Schei nr. 14 Revendicată de către Bis.Evanghelică!
 • GRĂDINITA NR.16A (16) - Str.V.Alecsandri 3 Revendicată!! Loc de casă în Valea Cetăţii şi construcţie Sp+P în Str.V.Alecsandri nr.3, în supraf. de 682,59 mp Proprietar(i): Mun.Braşov, ca dom.public, drept de propriet. Kreuz Gerhard – Arthur – drept de uzufruct viager; Grădiniţa nr.16, Braşov – drept de admin. Revendicată în baza Legii nr.10/2001, de către Kreuz Walter, supraf.de 682,59 mp – restituire în natura,- restituire în natură a construcţie, în lucru.
 • GRADINITA NR. 14A (26) - Str.Transilvaniei 6 Revendicata!! Casă de cărămidă, fundaţii de beton acoperită cu ţiglă compusă din 6 camere, 2 antreuri, 1 pivniţă şi pod in Str.Transilvaniei nr.6 şi curte de Proprietar(i): Statul Român – drept naţionalizare, s-a notat cererea de retrocedare formulată de Forumul Democrat al Germanilor din Jud.Braşov ILL Braşov – drept de admin.operativă Revendicată în baza Legii nr.10/2001 de către Gocsman Ion, supraf.de 795,60 mp – teren în compensare, în lucru.
 • GRADINITA NR.27 (64) - Str.Aurora nr.6 Revendicată o parte din gradinita!! Teren arabil Proprietar(i): Statul Român – drept expropriere Revendicată o parte din grădiniţa în baza Legii nr.10/2001, şi anume nr.top.7483/1/1 în supraf. de 409,55 mp de către Scorobeţiu Mateiu şi Scorobeţiu Virgil - despăgubiri băneşti;;în lucru.
 • GRADINITA NR.18 (58) - Str.Barbu Lăutaru 1 Retrocedată!! Rest de clădire la subsol, parter, et.I şi et.II, cu cota de 2/3 parte din P.U.C.şi terenul de 500,4 mp Proprietar(i): Finyak Ana –Clara – cu titlu de drept restituire în natură, în baza Legii ne.10/2001 Retrocedata!!
 • GRADINIŢA NR.32 (19) - Str.Olteţ nr.1 Revendicata!!! Teren + construcţie!! Teren si constr.comp.din subsol, parter şi etaj Proprietar(i): Mun.Braşov- dom.public Gradiniţa cu drept de admin. Revendicată în baza Legii nr.10/200, de către Moldoveanu Răzvan, Alexandru C-tin, Moldoveanu Al.Radu Mihai, Perşu Niculae Ştefan Ion, supraf. de 812,80 mp- restituire în natură;trimis la Min.Înv, deoarece acesta are dreptul de folosinţă
 • GRADINIŢA NR.9 (34) - Str.Al Vlaicu nr.26B Revendicata!!! Proprietar(i): Revendicată în baza Legii nr.10/2001 de către: Yihune Ana Mariana, supraf.de 377 mp – restituire în natură, D.P/2004 respingere a notificării;- în lucru; Cristea Ioan, supraf.de 777,60 mp – despăgubiri băneşti, ulterior compensare – soluţionat prin H.C.L
 • GRĂDINIŢA NR.4A (22) - Str.Lungă nr.63 Revendicată!! Revendicată de către Bis.Evanghelică!!
 • GRADINITA NR.3 (1) - Str.Lungă nr.63 Revendicată!! Casă şi curte în supraf.de 505,80 mp Proprietar(i): Statul Român prin Min.Înv.Public – drept de folosinţă Revendicată de către Bis.Evanghelică!!
Elaborat de Consilier Juridic S.P.I, Savu Laura
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV B-dul Eroilor nr. 8 Tel : 0268 416550, int.195 Fax: 0268 419843 www.brasovcity.ro
 • Consiliul Local al Municipiului Brasov Bd. Eroilor nr. 8 cam. 100 Tel.: 0268 416550 / 125 Sala Comisiilor Consiliului Local: 0268 416550 / 184 (cam. 4) Biroul Relaţii cu Consilierii: 0268 418552 (cam. 4), 0268 416550 / 196
Vezi si:

Informaţii suplimentare 232

Urmează în Braşov 5536

Această facilitate este accesibilă în fiecare pagină de tip eveniment, entitate sau comunicat, în zona informaţiilor rapide de sub titlul articolului.

Vezi mai multe