Adaugă
Publicitate

Sesiune de consultatii pe marginea proiectului de modificare a Legii voluntariatului

Prezentare

Organizaţia de Tineret a Partidului Democrat Liberal iniţiator al Proiectului de modificare a Legii voluntariatului, lansează o invitatie tuturor ONG-urilor din Braşov, să participe la o sesiune de consultaţii pe marginea acestui proiect. Intrunirea are loc sambata, 22 octombrie a.c., de la ora 13, in sediul Primariei Brasov, Sala de Consiliu( Brasov Bulevardul Eroilor Nr. 8)
Confirmarea participării se face până la data de 21.10.2011 la numărul de contact: 0747/884564 Domnisoara Munteanu Raluca si 0745/302248 Domnisoara Slonaru Amalia sau pe adresa de email: si
Informare via http://www.canbv.ro

PROIECT OT PDL- LEGEA VOLUNTARIATULUI

"Voluntariatul este activitatea de interes public desfasurata din proprie initiativa de orice persoana fizica, în folosul altora, fara a primi o contraprestatie materiala; activitatea de interes public este activitatea desfasurata în domenii cum sunt: asistenta si serviciile sociale, protectia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învatamânt, stiintific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protectie a mediului, social si comunitar si altele asemenea." (definitia din Legea Voluntariatului 2006)

Anul 2011 este Anul European al Voluntariatului (AEV).

Obiectivele Anului European al Voluntariatului 2011, aşa cum au fost ele anunţate în comunicatul oficial al Comisiei Europene, sunt:

  • Conştientizarea asupra valorii voluntariatului în context european şi sărbătorirea voluntarilor;
  • Demersuri pentru crearea unui mediu favorabil pentru voluntariat în Uniunea Europeană;
  • Recunoaşterea activităţilor de voluntariat;
  • Capacitarea organizaţiilor de voluntariat şi creşterea calităţii lucrului cu voluntarii;

Voluntariatul in Romania

De juris – reglementari actuale in domeniu

Legea nr. 195/20 aprilie 2001, republicată cu modificări şi completări prin: OUG nr. 58/22 august 2002 aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2002;Legea nr. 339/17 iulie 2006;

Această lege, care practic reglementează munca de voluntariat, nu a mai fost modificata din anul 2006, adică de aproape 5 ani. Având în vedere că România este membră a Uniunii Europene din anul 2007, OT PDL consideră că această lege nu mai reprezintă în totalitate nevoile şi interesele persoanelor sau a organizaţiilor care prestează munca de voluntariat în ţara noastră, motiv pentru care propunem eleborarea unei legi noi, inspirată din nevoile şi activitatăţile ONG-urile, profilate pe voluntariat, în corelare cu normele europene precum şi cu alte legi de voluntariat din ţări cu tradiţie în acest domeniu, precum Italia, Anglia, Franţa şi Polonia. 

De facto – situatia reala

Activitatea de voluntariat a luat amploare în România, cunoscând dezvoltări semnificative în special după anul 2000. Situaţia de acum este cu totul diferită faţă de cea de imediat după 1990, când organizaţii internaţionale aduceau în România voluntari stăini, arătând ce înseamnă activitatea de voluntariat şi fiind „live examples” despre cum trebuie desfăşurată această activitate. Astazi, oamenii, în special tinerii, sunt mai interesati de activitati de voluntariat, aceasta oferindu-se o şansă în a se face utili societatii.

În acelaşi timp însă, reglementările în vigoare privind voluntariatul nu încurajează dezvoltarea sistematica a acestei activităţi. Tocmai de aceea, prin noua lege a voluntariatului, OT PDL îşi propune crearea unui cadru legislativ propice pentru menţinerea, dezvoltarea şi încurajarea persoanelor şi în special a tinerilor care fac parte din ONG-uri de profil, de a presta activităţi de voluntariat dar şi de a închega legăturile dintre stat şi aceste ONG-uri.


 

Contact

Loc de desfășurare:

0268 416550; 0268 984

b-dul. Eroilor nr. 8

Informaţii suplimentare 232

Urmează în Braşov 5536

Această facilitate este accesibilă în fiecare pagină de tip eveniment, entitate sau comunicat, în zona informaţiilor rapide de sub titlul articolului.

Vezi mai multe