Adaugă
Publicitate

S-a lansat linia de finantare pentru proiectele aferente Domeniului Major de Interventie

Prezentare

Vineri, 27 august 2010, s-a lansat linia de finanţare pentru proiectele aferente Domeniului Major de Interventie (DMI) 5.1 - „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare". Criza economică şi financiară a afectat piaţa muncii şi grupurile vulnerabile din România, iar prin lansarea finanţării proiectelor aferente DMI 5.1 fiecare dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale ţării va beneficia de alocări orientative de 51.184.800 lei pentru proiecte destinate atragerii şi menţinerii cât mai multor persoane pe piaţa muncii.

Vor fi promovate activităţile de informare şi consiliere profesională, asistenţă în planificarea carierei şi căutarea unui loc de muncă, formare profesională, programe locale de ocupare în lucrări comunitare. Fiecare proiect poate primi o finanţare cuprinsă între 213.270 lei (echivalentul a 50.000 euro) şi 2.132.695 lei (echivalentul a 499.999 euro). Durata de implementare a proiectului va fi cuprinsă între şase luni şi doi ani.

AMPOSDRU a îmbunătăţit metodologia de evaluare, pe principiul „primul venit, primul servit", astfel că perioada scursă între depunerea unei cereri de finanţare pentru un proiect şi semnarea contractului de finanţare este estimată în prezent la circa 30 de zile, faţă de circa 14 luni, cât a fost media în anul 2009. Prin noua metodologie, vor fi punctaţi suplimentar solicitanţii care se angajează prin proiectele lor să asigure locuri de muncă.

Pentru a evita deplasările la Bucureşti ale beneficiarilor din ţară, AMPOSDRU a descentralizat unele activităţi către cele opt organisme intermediare regionale (OIR) POSDRU, care vor lansa liniile de finanţare, vor evalua proiectele şi vor monitoriza implementarea proiectelor.

Pe paginile de internet ale AMPOSDRU şi ale organismelor intermediare regionale pot fi găsite toate detaliile privind procedura de accesare a fondurilor şi modalitatea de punctare a proiectelor, astfel că potenţialii beneficiari îşi pot evalua proiectele înainte de a solicita finanţarea. Aceştia vor completa formularele şi vor transmite on-line cererea de finanţare, cu respectarea regulilor menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice.


Etichete:

UE , finantare , AMPOSDRU , Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale

Informaţii suplimentare 230

Urmează în Braşov 5468

Această facilitate este accesibilă în fiecare pagină de tip eveniment, entitate sau comunicat, în zona informaţiilor rapide de sub titlul articolului.

Vezi mai multe