Adaugă
Publicitate

Proiect de finatare pentru crearea unui Centru Multifunctional de Servicii Sociale

Prezentare

Municipiul Braşov intenţionează să depună o cerere de finanţare pentru crearea unui Centru Multifuncţional de Servicii Sociale (în clădirea fostului Liceu Astra), iniţiativa urmând să contribuie la dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale în zona metropolitană Braşov.

Proiectul este înscris în lista prioritară aferentă Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Braşov şi urmează să fie depus spre finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere.

Obiectivul proiectului constă în dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale acordate persoanelor/ familiilor aflate în situaţii de risc social, prin implementarea unui set de măsuri cu caracter pro-activ ce urmăresc prevenirea şi depăşirea situaţiilor de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă, în vederea promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii beneficiarilor de servicii sociale.

Principalele funcţiuni ale Centrului Multifuncţional de servicii sociale ce urmează să fie creat în cadrul proiectului, definite conform prevederilor HG nr.539/2005 sunt:

  • centru de zi pentru persoane cu dizabilităţi
  • centru de informare şi consiliere.

În vederea realizării obiectivului propus prin proiectul mai sus menţionat, ne exprimăm intenţia de a promova parteneriate cu organizaţiile nonguvernamentale care activează în domeniul social şi care desfăşoară servicii sociale prevăzute de O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare. ONG-urile care doresc să participe în calitate de parteneri la furnizarea de servicii sociale de specialitate la nivelul Centrului realizat în cadrul proiectului au obligaţia de a se acredita în condiţiile legii pentru serviciile sociale pe care le vor propune spre implementare.

Menţionăm că pentru derularea proiectului mai sus menţionat, Direcţia de servicii sociale - serviciul public local de asistenţă socială al municipiului Braşov, a organizat în cursul lunii iunie mai multe întâlniri de lucru cu ONG-urile ce furnizează servicii sociale, stabilind cu acestea principalele activităţi ce se vor putea desfăşura în cadrul Centrului multifuncţional propus.

Având în vedere acest aspect, invităm ONG-urile interesate de furnizarea de servicii sociale în cadrul Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale şi care nu au fost contactate până în prezent de către Direcţia de servicii sociale să depună o scrisoare de intenţie la sediul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, B-dul M.Kogălniceanu nr.23, bl.C7, cam 203 sau pe adresa de e-mail: , până cel mai târziu 15.07.2011.

Reabilitarea căminului pentru persoane vârstnice din Municipiul Braşov

Municipiul Braşov a depus în vederea finanţării prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub- domeniul: Poli de creştere, proiectul “Reabilitarea căminului pentru persoane vârstnice din Municipiul Braşov”.
Proiectul este înscris în lista prioritară aferentă Planului Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Braşov şi vizează modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii aferente serviciilor sociale, existente la nivelul Polului de Creştere.
Alături de activităţile care vizează reabilitarea clădirii în care funcţionează în prezent căminul pentru persoane vârstnice din cartierul Noua, municipiul Braşov, prin intermediul proiectului se propune şi amenajarea unei baze de tratament şi recuperare precum şi furnizarea unor servicii sociale specializate (inclusiv găzduire pe perioadă determinată pentru persoanele cu handicap grav şi persoanele vârstnice).
În vederea furnizării în condiţii optime a serviciilor sociale propuse, ulterior implementării proiectului, ne exprimăm intenţia de a promova un parteneriat cu instituţii de stat, ONG-uri şi alte persoane juridice interesate în vederea realizării obiectivului propus.

În acest sens, cei interesaţi sunt rugaţi să depună o scrisoare de intenţie la sediul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, B-dul M.Kogălniceanu nr.23, bl.C7, cam 203 sau pe adresa de e-mail: .


Etichete:

ONG , Primaria Brasov , asociatie , DSS Brasov , Directia de Servicii Sociale , Fundatie , Centru Multifunctional de Servicii Sociale , Zona Metropolitana

Informaţii suplimentare 232

Urmează în Braşov 5529

Această facilitate este accesibilă în fiecare pagină de tip eveniment, entitate sau comunicat, în zona informaţiilor rapide de sub titlul articolului.

Vezi mai multe