Adaugă
Publicitate

Folosirea eficienta a fondurilor structurale in parteneriat

Prezentare

Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială în Regiunea Centru (STP Centru), structură în cadrul Universităţii Româno-Germane din Sibiu, a participat în perioada 28 februarie – 1 martie 2011 la Conferin a interna ională privind promovarea POSDRU 2007-2013 în vederea accesării în parteneriat a Fondului Social European, care s-a desfăşurat la Bucureşti. Agenţia Metropolitană Braşov este membră a Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială în Regiunea Centru, reprezentând judeţul Braşov la nivelul Regiunii.

Evenimentul a fost organizat de Autoritatea de Management a POSDRU, în colaborare cu Comisia Europeană i cu sprijinul celor 8 birouri STP din ară. La conferinţă au participat peste 250 de persoane: reprezentanţi ai organizaţiilor membre ale Pactelor Regionale pentru Ocupare şi Incluziune Socială şi ale Parteneriatelor judeţene din România şi reprezentanţi ai organizaţiilor implicate în domeniul ocupării şi incluziunii sociale din alte state – Germania, Malta, Bulgaria, Croaţia. De asemenea, la acest eveniment au fost prezenţi reprezentanţi din partea: Comisiei Europene; Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD); Programului pentru Dezvoltare Economică şi Ocupare la Nivel Local (LEED – Local Economic and Employment Division); Autorităţii de Management a POSDRU.

„ Agenţia Metropolitană Braşov, în calitate de mebru al Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială, sprijină dezvoltarea parteneriatelor pentru ca acestea să devină un instrument eficient pentru elaborarea şi implementarea politicilor de ocupare a forţei de muncă. În acest sens, la nivelul Zonei Metropolitane Braşov, AMB are în implementare şi în pregătire mai multe proiecte generatoare de locuri de muncă ", a declarat directorul general al AMB, David Dragoş.

„Scopul acestei conferinţe internaţionale a fost de a conştientiza rolul parteneriatelor atât în folosirea mai eficientă a fondurilor structurale, cât şi în elaborarea şi implementarea politicilor sociale şi de ocupare a forţei de muncă. Evenimentul a facilitat schimbul de experienţă, informa ii i bune practici între organizaţiile membre ale Pactelor şi Parteneriatelor judeţene din toate cele 8 Regiuni de dezvoltare ale României. Cu această ocazie, instituţiile participante au avut ocazia să se cunoască şi să stabilească parteneriate – naţionale şi transnaţionale – pentru viitoare proiecte în domeniul ocupării şi incluziunii sociale. De altfel, unul dintre obiectivele majore ale STP Centru este încurajarea networking-ului şi a colaborării la nivel regional, interregional şi transnaţional.", susţine prof.univ.dr. Hortensia Gorski, rectorul Universităţii Româno- Germane din Sibiu şi directorul STP Centru.

Lucrările conferin ei s-au desfăşurat atât în plen, cât şi în cadrul a 16 întâlniri organizate în format world café, în cadrul celor 4 seminarii, cu următoarele teme (câte 4 întâlniri pentru fiecare temă de seminar): A – Mobilizarea şi performanţa parteneriatelor & Dezvoltarea capacităţii Parteneriatelor; B – Cum se evidenţiază transferul experienţelor de succes; C – Realizarea sustenabilităţii i D – Transnaţionalitate şi munca de succes în parteneriat.

Parteneriatele încurajează o dezvoltare integrată strategică şi o folosire mai eficientă a fondurilor structurale? a constituit tema Mesei rotunde organizate în cea de-a doua zi a întâlnirii, după prezentarea concluziilor şi rapoartelor celor 16 întâlniri de lucru, organizate în cadrul celor 4 seminarii.
Pe parcursul celor două zile, în paralel cu desfăşurarea seminariilor, au fost organizate vizite regionale şi expozi ii de fotografii şi postere relevante, dedicate împărtă irii reciproce a experien ei acumulate în implementarea POSDRU în parteneriat, la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare a României, precum si la nivel european.
Regiunea Centru, la fel ca şi celelalte Regiuni, a avut un stand de prezentare, organizat de STP Centru, unde au fost expuse şi prezentate materialele de promovare a proiectelor implementate de instituţiile din Regiunea Centru şi cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Informaţii cu privire la acest eveniment puteţi găsi pe site-ul www.stpcentru.ro sau pe site-ul www.roger-univ.ro, butonul STP Centru.


Etichete:

Agentia Metropolitana Brasov

Informaţii suplimentare 232

Urmează în Braşov 5541

Această facilitate este accesibilă în fiecare pagină de tip eveniment, entitate sau comunicat, în zona informaţiilor rapide de sub titlul articolului.

Vezi mai multe