Adaugă
Publicitate

Prezentare

Cetăţenii din Braşov, în special cei din centrul istoric al oraşului, sunt invitaţi la dezbaterea publică pe tema "reabilitarii clădirilor din centrul istoric" miercuri, 6 iulie a.c., de la ora 17, la la Şcoala Generală nr. 6 "Iacob Muresianu" ( în Livada Postei).

Dezbaterea este organizată de Agenţia Metropolitană Braşov (AMB), în colaborare cu Ordinul Arhitecţilor din România Filiala Brasov-Harghita-Covasna, Depoul de Artă Urbană, Agenţia pentru Management, Energie şi Protecţia Mediului, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional.

Obiectivul proiectului îl reprezintă realizarea unui cadru instituţional privind reabilitarea şi restaurarea clădirilor de locuit din centrele istorice în scopul oferirii unor condiţii optime de locuire fără a altera moştenirea culturală, identitatea arhitectonică şi valorile istorice. Se doreşte crearea unor condiţii de locuire sustenabile, confortabile si accesibile păstrând echilibrul între cerinţele impuse de reglementările pentru conservarea patrimoniului şi nevoile moderne de locuire.

FAŢADE

Aspectul tipic al unei faţade istorice este conferit de elementele decorative, cum ar fi: cornişe, ancadramente, frize etc. Distrugerea profilaturii înseamnă lipsirea clădirii de aspectul ei caracteristic. Nu permiteţi acest lucru! Materialele şi tehnicile neadecvate, cum ar fi tencuiala sau placarea cu gresie nu protejează, cu dimpotrivă, conduc la degradări grave ale construcţiei! Pentru a evita costurile imense cauzate de aceste degradări ulterioare, este mai bine să folosiţi materiale specifice locului, mai ieftine si mai fiabile( de exemplu tencuiala cu var). Culoarea este cel mai vizibil element component al faţadei. Culoarea este primul element remarcat de privitor şi impresionează negativ dacă este aleasă greşit! Importante sunt folosirea culorilor iniţiale şi armonia dintre cromatica faţadei şi cea a clădirilor învecinate. Se vor utiliza culorile pe bază de var, specifice zonei istorice.

FERESTRE/UŞI/OBLOANE/VITRINE

Nici o tâmplărie şi nici un oblon de plastic nu pot concura cu o fereastră istorică, un oblon din lemn sau un geam de sticlă original. De cele mai multe ori este posibilă păstrarea tâmplăriilor istorice prin câteva reparaţii. Dacă este cazul, elementele deteriorate pot fi refăcute după modelul original şi înlocuite. Repararea nu are voie să schimbe împărţirea ferestrei! Feroneria poate fi şi ea reparata şi folosită în continuare, la fel şi geamurile vechi de sticlă. Numai aşa, un bun istoric este apărat şi păstrat. Doar când repararea este imposibilă atunci este admisă înlocuirea acestora. Noile tâmplării vor fi refăcute din lemn, după modelul istoric, ‚ţinându-se cont de proporţiile, împărţirea şi profilele originalului. Important este ca noua fereastră să fie montată exact în golul ferestrei originale. În caz contrar, se pierde imaginea istorică originală a faţadei. Nu se vor utiliza tâmplării sau obloane din PVC, ci numai elemente din lemn. Astfel, evitaţi deteriorări ulterioare, cum ar fi mucegăirea pereţilor, care apare în urma montării ferestrelor „termopan” şi în absenţa unei ventilaţii corespunzătoare.

ACOPERIŞURI

Peisajul original al acoperişurilor din Braşov este unic. Păstrarea învelitorilor tradiţionale are un rol important. Ţiglele lipsă sau deteriorate pot fi înlocuite cu ţigle originale rămase de la alte case. Dacă totuşi este necesară înlocuirea acestora cu unele noi, trebuie păstrată forma şi culoarea celor vechi. În nici un caz nu vor fi folosite ţigle din beton, azbest, material sintetice, tablă sau altele asemenea.

Mansardarea unui pod necesită autorizaţie de construire.Mansardarea poate periclita structura unei clădiri şi este totodată un proces ireversibil care afectează originalitatea. De aceea, cântăriţi cu atenţie în prealabil toate avantajele şi dezavantajele unui asemenea proces. Sunt interzise modificările aduse acoperişului în ce priveşte înălţimea, forma şi proporţiile. Nici ferestrele de mansardă sau terasele nu sunt autorizate, deoarece strică armonia peisajului acoperişurilor.

Lucarnele nu au doar o importanţă funcţională ( iluminaţie şi ventilaţie), ci conferă acoperişului o imagine caracteristică şi individuală, comparabilă cu cea dată de ferestre pe faţadă. Fiind elemente importante şi caracteristice ale acoperişului, lucarnele trebuie păstrate printr-o reabilitare corectă. Construirea unei lucarne necesită autorizaţie. Important este ca intervenţia să fie corespunzătoare formei şi proporţiei istorice a acoperişului.

PORŢI

Repararea este financiar avantajoasă şi se poate face cu mijloace meşteşugăreşti reduse. În cele mai multe cazuri, sub deteriorările aparente se ascunde un material bun! La înlocuirea unei porţi trebuie să se păstreze forma, proporţiile şi culoarea modelului original. Utilizarea metalului sau a materialului plastic este atipică şi interzisă prin lege. Lemnul este un material tradiţional ce permite lucrări de mare calitate. Vopsirea lemnului protejează lemnul, având un efect decorativ. Dar, atenţie, o vopsea neadecvată poate duce repede la distrugeri! Ideală ar fi folosirea unor vopsele pe bază de ulei de in.

Feroneria istorică – clanţe, balamale, şilduri – formează împreună cu uşa sau poarta o unitate. Este de neimaginat o poartă reabilitată corect cu o clanţă de plastic.

REABILITĂRI TERMICE

Reabilitarea termică a clădirilor este importantă. Totuşi, placarea faţadelor unei clădiri istorice nu este o soluţie adecvată, chiar mai mult – este interzis prin lege. Placare faţadelor cu polistiren distruge imaginea clădirii şi, în acelaşi timp creează probleme de igrasie sau mucegai la pereţii vechi care, în condiţiile placării nu mai au posibilitatea să se ventileze. Există însă soluţii care să confere un confort energetic satisfăcător dar care nu intervine în arhitectura clădirilor. Se poate realiza o izolare termică şi din interior – dacă acesta se face conform specificaţiilor tehnice date de specialişti. Există materiale şi tehnologii care se pretează pentru clădiri istorice.

INSTALAŢII TEHNICE

Branşamentul instalaţiilor casnice se află în responsabilitatea companiilor de furnizare gaz, respectiv apă – canal. Cu toate acestea, dumneavoastră ca proprietar puteţi interveni!

Rugaţi firma executantă să respecte următoarea regulă: conductele trebuie montate de-a lungul colţurilor şi muchiilor casei. Astfel, ele sunt mai puţin aparente şi deranjează mai puţin.

Din păcate, deseori imaginea faţadei este influenţată negativ de cablurile care atârnă şi o traversează în mod haotic! Şi în acest caz puteţi solicita companiilor responsabile să le monteze în mănunchi şi să le amplaseze în locuri mai puţin vizibile.

CURŢI INTERIOARE

Majoritatea curţilor păstrează structura şi amenajările istorice. O caracteristică importantă sunt pavajele tipice din piatră cubică, piatră de râu şi chiar lemn. Suprafeţele etanşe moderne nu permit infiltrarea apei în pământ şi dau curţii o înfăţişare dezolantă. Aceste finisaje trebuie eliminate şi înlocuite prin pavaje tradiţionale sau zone verzi.

Mai demult, în curţile interioare ale clădirilor, se desfăşurau activităţi casnice şi se jucau copiii. Din păcate, în ziua de astăzi curţile se degradează tot mai mult, transformându-se în locuri de depozitare a deşeurilor, de parcare a maşinilor, fiind ticsite de cutii poştale şi instalaţii de diferite tipuri. Aceasta nu este în nici un caz funcţiunea curţilor interioare!

Contravenţii:

Încălcarea Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, materială, disciplinară, contravenţională sau penală, iar făptuitorul este obligat la reconstituirea monumentului sau a părţilor de monument lezat, conform avizelor prevăzute de lege (art.54 şi 55 ).

Contact

Organizatori:

OAR BV-CV-HR

Sirul Beethoven, nr. 2, Brasov (lipit de Poarta Schei)

0268 511900, 0268 471438


Agentia Metropolitana Brasov

Bulevardul Eroilor nr.8, mansarda, cam.200, in cladirea Primariei Brasov

0268547616


Depoul de Arta Urbana

Dan Oprea - 0722285996


Loc de desfășurare:

In Livada Postei Brasov

0268477889

Urmează în Braşov 5413

Această facilitate este accesibilă în fiecare pagină de tip eveniment, entitate sau comunicat, în zona informaţiilor rapide de sub titlul articolului.

Vezi mai multe